Fordele ved at vælge en online psykolog


Online terapi gør det muligt at vælge en psykolog på tværs af landet


Når man skal vælge en psykolog, er man som regel begrænset af, hvor man bor i stedet for at finde det rigtige match. Online terapi gør det muligt at vælge en psykolog overalt i landet, som netop matcher ens forventninger, og som man føler sig tryg ved. Samtidig sparer man transporttiden, hvilket kan være en fordel, hvis man ikke bor centralt, og det bliver nemmere at finde tid til terapien, så det ikke føles som endnu en forpligtelse, man skal passe.


Online terapi giver mulighed for trygge rammer


Det kan både være skræmmende at kontakte og møde op ved en psykolog for første gang, fx fordi man har udskudt det længe og er bange for at tage fat på udfordringerne eller være i bestemte følelser. Online terapi kan gøre det tryggere, fordi man kan snakke i selvvalgte rammer som i sofaen eller ved køkkenbordet med en kop kaffe. En online psykolog kan hermed mindske kløften mellem at overveje at kontakte en psykolog og faktisk få kontaktet en psykolog.


En online psykolog er ofte billigere


Prisen er ofte en forhindring for at opsøge en psykolog, men online terapi er i reglen billigere, fordi psykologen kan spare udgifterne ved at have en fysisk klinik. For mit vedkommende ønsker jeg at gøre psykologhjælp mere tilgængeligt, så flere får mulighed for at få hjælp, ikke mindst forebyggende, inden udfordringerne bliver for svære at håndtere.


Online terapi virker lige så godt som ansigt-til-ansigt-terapi


Hvis man er urolig for, om man får mindre ud af online terapi end traditionel terapi, kan jeg med det samme mane bekymringerne i jorden. Helt tilbage i 2008 blev der lavet en metaanalyse af studierne på området, og den konkluderede, at online terapi er lige så effektiv som ansigt-til-ansigt-terapi. Siden er der kun kommet flere studier til, der viser nøjagtig det samme. Det skyldes ikke mindst, at kemien med psykologen (eller arbejdsalliancen) er det vigtigste for at skabe forandringer, og det er altså uafhængigt af, om terapien foregår online eller ansigt til ansigt.